2017-06-09

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin


Godziny pracy urzędu:     7.00 – 15.00
Centrala :         81 532 06 15     /     81 532 13 45    /    81 532 54 75
faks:            81 532 23 59
e-mail:        wi_lublin@ijhars.gov.pl / sekretariat@wijhars.lublin.pladres skrytki ePUAP: /WIJHARS_Lublin/skrytka Lubelski Wojewódzki Inspektor 
Agnieszka Jarosińska        -    Sekretariat, tel.wewn.:  105 


Główny Księgowy    
Tadeusz Denis 
    -    tel.wewn.:  110


Pełnomocnik Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora 
ds. Systemu Zarządzania Jakością    

Lidia Swatowska 
    -    tel. wewn.:  104
K O M Ó R K I   O R G A N I Z A C Y J N E: 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 
Główny Księgowy – Tadeusz Denis

tel. wewn.:  110

WYDZIAŁ NADZORU
Kierownik Wydziału – Piotr Szczerba
 
tel. wewn.:  216

WYDZIAŁ KONTROLI
Kierownik Wydziału – Kazimierz Pytlak
 
tel. wewn.:  202
OBSŁUGA: 
- przejścia granicznego w Dorohusku i Oddziału Celnego w Chełmie:
tel. 694 457 007
- Oddziału Celnego w Puławach:    
tel. 81 532 06 15 wewn. 202
- przejścia granicznego w Hrebennem:     
tel. 604 949 637
- przejścia granicznego w Hrubieszowie:
tel. 539-776-611


ODDZIAŁ WIJHARS W LUBLINIE z/s w BIAŁEJ PODLASKIEJ
Kierownik Oddziału – Agata Jarosińska


ul. Łomaska 2, 21-500 Biała Podlaska
tel./faks:     83 343 57 25
e-mail:     biala@wijhars.lublin.pl          /    wijharsbiala@interia.pl 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się