Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców EUROP
Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w
zakresie klasyfikacji tusz wołowych/wieprzowych
13.09.2018 więcej
Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców
Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców
23.07.2018 więcej
zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia odkwaszania
zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia odkwaszania
09.06.2017 więcej
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania zabiegu słodzenia
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania zabiegu słodzenia
09.06.2017 więcej
Zgłoszenie zamairu przeprowadzenia zabiegu wzbogacania
Zgłoszenie zamairu przeprowadzenia zabiegu wzbogacania
09.06.2017 więcej
Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich
Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów
trzecich
09.06.2017 więcej
Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów trzecich
Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów
trzecich
09.06.2017 więcej
zgłoszenie o zamiarze wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina
zgłoszenie o zamiarze wycofania produktów ubocznych powstałych
w wyniku wyrobu wina
09.06.2017 więcej
zgłoszenie kandydata na rzeczoznawcę
zgłoszenie kandydata na rzeczoznawcę
09.06.2017 więcej
zgłoszenie działalności
zgłoszenie działalności
09.06.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się