Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wniosek o nadzór nad mieszaniem przepakowaniem chmielu
Wniosek o nadzór nad mieszaniem/przepakowaniem chmielu albo
produktu chmielowego
09.06.2017 więcej
Wniosek o kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji ChNP. ChOG, GTS
tu jest Wniosek o kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu
produkcji ChNP. ChOG, GTS
09.06.2017 więcej
wniosek o dokonanie oceny - kredyt NT
tu jest wniosek o dokonanie oceny - kredyt NT
09.06.2017 więcej
Wniosek o dokonanie oceny
Wniosek o dokonanie oceny
09.06.2017 więcej
Instrukcja wypełniania wniosku o kontrole zgodności ChNP, ChOG, GTS
tu jest Instrukcja wypełniania wniosku o kontrole zgodności
ChNP, ChOG, GTS
09.06.2017 więcej
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych inf. o liczbie uzyskanych tusz wołowych
tu jest Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych inf. o
liczbie uzyskanych tusz wołowych
09.06.2017 więcej
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych inf. o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
tu jest Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych inf. o
liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
09.06.2017 więcej
Formularz - owoce i warzywa plik EXCEL
tu jest Formularz - owoce i warzywa plik EXCEL
09.06.2017 więcej
Formularz przekazania przez handlowców świeżymi owocami i warzywami informacji o rozpoczęciu/zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu - plik PDF
tu jest Formularz przekazania przez handlowców świeżymi
owocami i warzywami informacji o rozpoczęciu/zaprzestaniu
prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ilości owoców i
warzyw wprowadzonych do obrotu - plik PDF
09.06.2017 więcej
EMBARGO-upoważnienie-kontrola w miejscu przekazania
tu jest EMBARGO-upoważnienie-kontrola w miejscu przekazania
09.06.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się